Mornee

Soutěž o 5 balení Mornee

Soutěž o 5 balení Mornee
1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „SOUTĚŽ O 5 BALENÍ MORNEE“ (dále jen „soutěž“) je společnost Perfect Morning s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10, IČ: 07968523 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310714 (dále jako „pořadatel“ nebo „Mornee“).
1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.
2. Doba platnosti soutěže
2.1 Soutěž probíhá od 28. 1. 2021 do 7. 2. 2021 23:59 hodin.
2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce Mornee na Facebooku (https://www.facebook.com/mornee.cz) s odkazem na tato kompletní pravidla.
3. Účastníci soutěže
3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
3.2 Soutěžící musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/
3.3 Výhercem soutěže může být pouze Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).
4. Pravidla soutěže
4.1 Soutěžní úkol zní: “Kvůli komu/čemu nemůžete ráno dlouho vyspávat?”
4.2 Soutěžící do komentářů umísťují fotky či fotky s popisky.
4.3 Pořadatel dne 8. 2. 2021 vyhlásí 5 výherců, kteří získali u zveřejněných fotografií  nejvíce “lajků” . Každý výherce pak obdrží jedno balení Mornee.
4.4 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní otázku jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.
4.5 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
5. Výhry, podmínky získání výher
5.1 Soutěží se o 5 výher (5 balení Mornee).
5.2 Výherce bude o výhře informován na Facebooku Mornee.
5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena dalšímu soutěžícímu v pořadí.
5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí eshopu Mornee.cz doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, poštovní adresa).
5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
5.6 Mornee je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a výherní odpověď na svém Facebook profilu.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje eshopu Mornee.cz dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat emailem na hello@mornee.cz
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28. 1. 2021.

2 komentáře

16.02.21 • Zveřejněno unucina

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules tgx.gwxw.mornee.cz.rli.iv http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

16.02.21 • Zveřejněno iqiwivaxayu

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ – Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg ymv.rxzj.mornee.cz.cgx.bg http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Napište komentář: